Lekcja

Język skryptowy – język programowania służący do kontrolowania danej aplikacji.

Skrypty – programy napisane w językach skryptowych – wykonywane są wewnątrz pewnej aplikacji, w odróżnieniu od programów ("normalnych", nieskryptowych), które wykonują się niezależnie od innych aplikacji.

Języki skryptowe są to często języki interpretowane zaprojektowane z myślą o interakcji z użytkownikiem. Niejednokrotnie polecenia używane w skryptach są bardzo skomplikowane, na przykład w systemach UNIX w języku sh większość poleceń to samodzielne programy. Języki te są często używane do jednorazowych zadań, na przykład administracyjnych.

 

Zastosowania

Oprócz skryptów powłoki systemów uniksowych oraz narzędzi administracyjnych języki skryptowe osadzane bywają w różnych programach, dzięki czemu zapewniają możliwość zautomatyzowania powtarzających się czynności. Na przykład pakiet Microsoft Office wyposażony jest w osadzony interpreter języka Visual Basic for Applications (VBA). Swoje języki skryptowe mają też inne profesjonalne narzędzia edycyjne, jak AutoCAD czy 3D Studio Max.

Interpretery języków skryptowych są wykorzystywane przez serwery WWW do serwowania dynamicznych stron internetowych (np. przez interfejs CGI lub dodatkowe funkcjonalności serwera Apache). Używany w ten sposób jest m.in. PHPPerlPython i Ruby. Języki skryptowe osadzane też są w grach komputerowych. Służą wtedy do sterowania przebiegiem gry – fabułą, dialogami, zachowaniem wirtualnych postaci, a czasem nawet do sterowania działaniem całego interfejsu graficznego.

Coraz częściej języki skryptowe kompilowane są do binarnego kodu pośredniego, który wykonywany jest w specjalnej prostej wirtualnej maszynie dużo szybciej, niż przebiegałaby jego interpretacja bezpośrednio z tekstowej postaci źródłowej.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl