Lekcja

Podstawowe pojęcia

Program sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

Programowanieproces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeńmikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika,struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. Winżynierii oprogramowaniaprogramowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

Translator/kompilatorprogram służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym). Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

Język programowaniazbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

Słowo kluczowejęzyku programowania oznacza słowo (może należeć do jakiegoś języka naturalnego, jak język angielski, lub nie), stanowiące wydorębnioną jednostkę leksykalną, często w określonym kontekście mające szczególne znaczenie i oznaczające określony rozkazinstrukcję lub deklarację wprogramie komputerowym. Lista słów kluczowych jest najczęściej ustalona dla danego standardu języka wraz z rozszerzeniami określonego producentakompilatora.

Interpretator program komputerowy, który analizuje kod źródłowy programu, a przeanalizowane fragmenty wykonuje.

Moduł to oddzielny (względem aplikacji go wykorzystujących) twór, zawierający dostępne w nim implementacje typów wartości, zmiennych, stałych oraz treści procedur i funkcji.

Konsolidacja to proces polegający na połączeniu skompilowanych modułów (plików zawierających kod obiektowy lub plików bibliotek statycznych) i utworzeniu pliku wykonywalnego lub rzadziej innego pliku obiektowego. Dodatkowo podczas konsolidacji do pliku wynikowego mogą być dołączone odpowiednie nagłówki i informacje charakterystyczne dla konkretnego formatu pliku wykonywalnego.

Aplikacja konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

Aplikacja internetowa zwana również aplikacją webową, to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzezsieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientemaplikacji internetowej.

Aplet zwykle niewielki program napisany w taki sposób, by:

  • mógł zostać osadzony w stronie WWW wprost i wykonany przez przeglądarkę internetową na komputerze, na którym jest ona uruchomiona – najczęściej jest tokod JavaScript, ale też JScript, VBScript, Tcl, kontrolek ActiveX (stosowanych tylko w przeglądarce MS Internet Explorer z ogólnym zaleceniem ich wyłączenia ze względu na bezpieczeństwo)

lub

  • przez odwołanie za pomocą polecenia np. JavaScriptu był wczytany przez przeglądarkę z serwera www i uruchomiony w środowisku JVM (Java Virtual Machine) komputera, na którym funkcjonuje przeglądarka – w tym przypadku są to aplety Java, wykonywane w tzw. piaskownicy.
© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl